Co o komornikach sądowych wiedzieć trzeba?

Gwarant wykonalności wyroku – komornik sądowy Mielec

Nie zawsze wierzyciel lub firma windykacyjna jest w stanie odebrać czyjeś należności. Są takie osoby, które usilnie opierają się temu. W takich momentach dochodzi do rozprawy sądowej, a gwarantem wykonalności wyroku jest komornik sądowy. Co jeszcze trzeba wiedzieć o osobie, która zajmuje się wykonywaniem tego typu usług?

Funkcjonariusz publiczny do pomocy

Każdy komornik, zgodnie z zapisami prawnymi, jest osoba, która pełni funkcję funkcjonariusza publicznego. Działa on przy wyznaczonym sądzie rejonowym. To osoba do której mogą zgłaszać się wierzyciele, jak również dłużnicy.

Komornik sądowy Mielec dla wierzyciela

Można rozpocząć postępowanie wobec dłużników na polecenie wierzyciela – o ile zostanie złożony prawidłowy wniosek. Komornik sądowy Mielec musi otrzymać wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. To wierzyciel ma prawo wyboru komornika, ale musi on mieć swoją siedzibę na terenie właściwości sądu apelacyjnego. Są wyjątki od tej reguły. Mowa tutaj o:

  • egzekucja odnosząca się do wydania/wprowadzenia w „posiadanie nieruchomości, opróżnienie opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób i rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio”.

Wierzyciel potrzebne dokumenty może złożyć osobiście. Ewentualnie może dokonać tego korespondencyjnie, jeżeli nie może osobiście stawić się na spotkanie.

Ważne informacje dla dłużnika

Do komornika sądowego mogą również zgłosić się sami dłużnicy. W szczególności, jeżeli ten wyraża chęć spłacenia długu, nawet jeżeli mowa jest o ratach. Dłużnik musi być jednak świadomy tego, że nie może podawać komornikowi sądowemu żadnych fałszywych informacji – również tych, jakie odnoszą się do ustalenia jego tożsamości. Taka osoba musi również być świadoma tego, że na bieżąco musi informować o zmianie swojego pobytu. W szczególności, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest dłuższa niż jeden miesiąc. Dłużnik jest również zobowiązany do tego, aby złożyć u komornika sądowego wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności.

Spłata zadłużenia

Komornik sądowy Mielec jest taką osobą, która pomaga również spłacić zadłużenie (co też warto zrobić!). Spłata zadłużenia może odbyć się na konto, jakie wskazane jest dla właściwego komornika sądowego. Każda osoba, która ma zamiar dokonać spłaty zadłużenia musi pamiętać o tym, aby w tytule przelewu wpisać odpowiednie oznaczenie, tj. sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika.

Przelewu na konto komornika sądowego można dokonać na kilka sposobów:

  • przekaz pocztowy,
  • bankowość elektroniczna.

Dwa sposoby, które pozwolą również na to, aby pieniądze trafiły nie tylko do właściwego funkcjonariusza publicznego. Warto na bieżąco regulować swoje zadłużenie u komornika sądowego, aby jak najszybciej się go pozbyć. Wyjdzie to z korzyścią dla każdego dłużnika – w szczególności, jeżeli ktoś nie chce, aby odsetki wciąż rosły.