Czego spodziewać się można po egzekucji komorniczej?

Jeśli jesteś osobą zadłużoną, musisz liczyć się z tym, że Twój wierzyciel – o ile, rzecz jasna, nie spłacisz terminowo należności – prędzej czy później zdecyduje się na przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej. Czego możesz spodziewać się, jeśli do takiej sytuacji rzeczywiście dojdzie?

Czego potrzebuje komornik sądowy Rzeszów, aby zacząć działać?

Aby Twój wierzyciel mógł udać się do komornika, najpierw w danej sprawie musi zostać przeprowadzona rozprawa sądowa, a na niej zapaść musi prawomocny wyrok lub nakaz spłaty. Pamiętaj, że o ile o terminie rozprawy zostaniesz przez sąd powiadomiony – o tyle o jej rozstrzygnięciu już niekoniecznie (chyba, że wydany zostanie wyrok zaoczny). To właśnie dlatego tak ważne jest, byś był podczas niej obecny i mógł odnieść się co do zarzutów.

Jeśli wyrok wydany przez sąd się uprawomocni, a wierzyciel złoży wniosek o wydanie klauzuli wykonalności – prawdopodobnie już wkrótce w sprawę zaangażuje się komornik sądowy Rzeszów. O rozpoczęciu egzekucji komorniczej również zostaniesz powiadomiony listownie – ale od decyzji o jej wszczęciu nie przysługuje Ci odwołanie. Czego możesz się spodziewać?

W jaki sposób komornik sądowy Rzeszów odzyskuje długi?

Sposób prowadzenia egzekucji z Twojego majątku nie jest wcale zależny od woli komornika sądowego. Wszelkie decyzje tak naprawdę podejmuje Twój wierzyciel komornik sądowy Rzeszów jest jedynie wykonawcą jego woli. To również Twój wierzyciel określa sposoby i składniki majątku, z których prowadzona będzie egzekucja. Do najczęściej wybieranych składników należą:

  • rachunek bankowy dłużnika
  • wynagrodzenie
  • nieruchomości
  • ruchomości
  • inwestycje

Oczywiście, jeśli zajdzie taka konieczność i taka będzie wola wierzyciela, możliwe jest także dokonanie zajęcia innych składników Twojego majątku. Zajęcie uważa się za dokonane z chwilą, gdy zostajesz zawiadomiony o rozpoczęciu egzekucji z danego składnika majątku.

Czego oczekuje od Ciebie komornik sądowy Rzeszów?

Pamiętaj, że komornik sądowy Rzeszów jest funkcjonariuszem publicznym, dlatego jesteś zobowiązany do wykonywania jego poleceń – w przeciwnym razie narażasz się na odpowiedzialność karną. Prawdopodobnie pierwszą rzeczą, o jaką poprosi Cię komornik, będzie wykaz Twojego majątku. W trakcie egzekucji komorniczej masz pełną swobodę poruszania się po kraju, ale o każdej zmianie miejsca zamieszkania trwającej dłużej niż miesiąc powinieneś powiadamiać go z wyprzedzeniem. Pamiętaj także, że nawiązanie bezpośredniego kontaktu z komornikiem prowadzącym Twoją sprawę i rzetelna współpraca, na przykład poprzez polubowne przekazanie składników majątku lub dobrowolną spłatę części zobowiązania może przynieść Ci wiele korzyści – w tym, jeśli taka będzie wola wierzyciela, rozbicie pozostałej kwoty zadłużenia na raty.