Usługi fryzjerskie jako działalność nierejestrowa 2022 – sprawdź, dlaczego to się opłaca!

Myślisz o związaniu swojej zawodowej przyszłości z fryzjerstwem? A może już pracujesz jako fryzjerka i powoli rozważasz przejście „na swoje”? Rozpocznij działalność na próbę i zacznij legalnie prowadzić mobilny salon fryzjerski w formie nierejestrowanej. Sprawdź, ile można zarobić na działalności nierejestrowej i w jaki sposób rozliczać się z osiąganych dochodów.

Fryzjerstwo a działalność nierejestrowa – jak zacząć?

Wiele kobiet mających smykałkę do fryzjerstwa boi się rozpocząć własny biznes. Powodów jest co najmniej kilka – związane z tym opłaty, formalności i niepewność, czy początkująca fryzjerka będzie w stanie na nie wszystkie zarobić, a przy okazji utrzymać się na godnym poziomie, to jedynie wybrane z nich.

Obecnie to już nie problem. Możesz legalnie prowadzić w Polsce działalność nierejestrową, jeśli spełniasz kilka warunków. Po pierwsze, opcja ta jest zarezerwowana dla osób, które nie prowadziły firmy przez ostatnich 5 lat. Po drugie, maksymalny przychód miesięczny z działalności nierejestrowej jest ograniczony i wynosi w 2022 roku 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1505 zł. Prowadząc działalność nierejestrową, nie możesz przekroczyć tego progu w żadnym z miesięcy bieżącego roku.

Działalność nierejestrowa nie wymaga wpisu do CEIDG ani odprowadzania składek ZUS. Ale to nie wszystko – nie musisz być też płatnikiem VAT, prowadzić skomplikowanych rozliczeń księgowych, ani odprowadzać co miesiąc zaliczki na podatek. Rozliczenie z urzędem z uzyskanych przychodów jest proste i odbywa się raz w roku przy okazji wypełnienia PIT-36. W związku z tym konieczne jest prowadzenie tzw. uproszczonej ewidencji sprzedaży. Dodatkowo, jeśli klient tego oczekuje, musisz mu wystawić rachunek lub fakturę.

Usługi fryzjerskie jako działalność nierejestrowa – dlaczego warto?

Prócz oczywistych plusów, jakie wynikają z działalności nierejestrowanej, warto wymienić dodatkowe zalety. To świetna opcja dla młodych fryzjerek na rozeznanie się w lokalnym rynku i sprawdzenie popytu na swoje usługi. To również dobry sposób na pozyskanie stałych klientek, dzięki którym, gdy działalność zostanie już zarejestrowana, łatwiej będzie wypracować w jej ramach stały i pewny dochód.

Co ciekawe, możesz wykonywać działalność nierejestrową również wtedy, gdy jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Status bezrobotnego nie jest przeszkodą w prowadzeniu działalności nierejestrowej, musisz jednak pilnować maksymalnego miesięcznego przychodu wynikającego z wykonywanych usług. Bardzo ważna jest również Twoja dyspozycyjność – działalność nierejestrowa nie może kolidować z Twoimi obowiązkami wobec Urzędu Pracy. Osoba bezrobotna wykonująca działalność nierejestrową musi być więc gotowa do podjęcia zatrudnienia zaproponowanego przez Urząd i stawiać się na umówione spotkania z urzędnikiem.

Zainteresował Cię temat usług fryzjerskich w oparciu o działalność nierejestrową? Sprawdź również, jaki jest VAT na usługi kosmetyczne i usługi fryzjerskie oraz kiedy musisz zarejestrować się jako płatnik podatku od towarów i usług.